Szkoła Damskiego i Męskiego Stylu miała przyjemność przeprowadzić projekt wsparcia dla kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym razem z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Praga Południe w Warszawie.

Projekt wsparcia kobiety

Projekt wsparcia dla kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym w Warszawie

Style Coach, Agnieszka Świt-Kamińska poprowadziła zajęcia organizowane w ramach projektu wsparcia dla kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestniczki szkolenia miały zajęcia z zakresu:

  • diety i suplementacji,
  • makijażu,
  • wizerunku osobistego.

Zajęcia obejmowały również umiejętność poszukiwania pracy, a także pisanie CV, aby zachęcić potencjalnego pracodawcę do umówienia się na rozmowę kwalifikacyjną. Ponadto, każda z Pań miała indywidualną konsultację, wykonany makijaż oraz zdjęcie, które może wykorzystać do CV.

Szkolenie miało na celu przede wszystkim wsparcie kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez działania pomocowe, wykłady oraz indywidualne doradztwo, co przygotowało uczestniczki projektu do wzięcia aktywnego udziału w życiu społecznym i gospodarczym. Ponadto, realizacja szkolenia pozwoliła na:

  • podniesienie własnej samooceny,
  • otwarcie na nowe perspektywy,
  • nabranie pewności siebie, które jest niezbędne w poszukiwaniu pracy.

Serdecznie dziękujemy za zaufanie! Poniżej możecie zobaczyć fotorelację z naszych zajęć.

Projekt wsparcia dla kobiet

Projekt wsparcia dla kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym – dlaczego warto z nich skorzystać?

Szkolenia dla osób kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym są zaprojektowane po to, aby wzbogacić wiedzę, umiejętności, a także zdolności uczestników z różnych dziedzin. Obejmują również zmianę postawy i zachowań społecznych w konkretnym, jasno określonym kierunku. Uczestnictwo w zajęciach pozwala na zdobycie kwalifikacji, które są niezbędne do szukania i podjęcia pracy. Uczestniczki uczą się nie tylko pisania CV, ale również są przygotowywane do rozmowy kwalifikacyjnej.

Ponadto, udział w szkoleniu pozwala podnieść samoocenę, a także zbudować pewność siebie, która jest niezwykle ważna zarówno w życiu towarzyskim, jak i biznesowym. Dodatkowym efektem projektu jest również integracja pomiędzy wszystkimi uczestnikami. Panie mogą ze sobą rozmawiać i wzajemnie wymieniać się doświadczeniami życiowymi, budując w ten sposób relacje.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, która obejmuje szkolenia nie tylko dla kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale również zakresu stylizacji, wizerunku w biznesie czy makijażu.

Nasza oferta jest szyta na miarę, dzięki czemu otrzymują Państwo szkolenie dopasowane do Waszych potrzeb i możliwości.

zajęcia dla osób wykluczonych społecznie