Spotkaj się z Agnieszką Świst-Kamińską na szkoleniu z komunikacji

Efektywna komunikacja to podstawa tworzenia silnych więzi osobistych i długotrwałych relacji biznesowych. Wypracuj styl, który pozwoli Ci osiągnąć założone cele – zbudować wizerunek eksperta lub poprawić zaufanie do marki. Poznaj zasady skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, aby być lepiej odbieranym przez innych, usprawnić pracę w zespole i zarządzać sytuacjami konfliktowymi. Na szkoleniu zdobędziesz podstawową wiedzę o komunikacji międzyludzkiej. Otrzymasz gotowe narzędzia i nauczysz się uniwersalnych technik erystycznych, które wykorzystasz w domu i w pracy.

Szkolenie z efektywnej komunikacji jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz poprawić komunikację w swoim zespole

Zła komunikacja wewnątrz zespołu to jedna z najczęstszych przyczyn konfliktów w pracy. Nieporozumienia między pracownikami obniżają ich efektywność i źle wpływają na zaangażowanie oraz motywację. Wyposaż swoich pracowników w umiejętności, dzięki którym rozwiną zdolności interpersonalne. Szkolenie z komunikacji w firmie uczy przekazywania informacji zwrotnej i odbierania sygnałów niewerbalnych informujących m.in. o nastawieniu rozmówcy.

Chcesz rozwinąć umiejętność tworzenia skutecznych komunikatów

Opanowanie sztuki trafnego dobierania słów pozytywnie wpływa na pewność siebie. Pozwala zbudować lub umocnić autorytet. Osoby, które prawidłowo odczytują intencje drugiej strony, są postrzegane jako błyskotliwe i wiarygodne.

Komu dedykujemy szkolenie?

Na warsztaty komunikacji personalnej w szczególności zapraszamy kadrę zarządzającą i specjalistów niezależnie od branży. Umiejętność tworzenia pozytywnych relacji jest niezbędna osobom, które mają kontakt z klientami, reprezentują firmę w sytuacjach biznesowych czy prowadzą szkolenia – zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

Dzięki temu szkoleniu dowiesz się, jak:

 1. wysyłać komunikaty w sposób klarowny i zrozumiały;
 2. określić mocne strony swojego charakteru;
 3. podnieść poziom swoich umiejętności interpersonalnych;
 4. przełamać barierę pierwszego kontaktu;
 5. wywierać wpływ na słuchaczy;
 6. rozpoznawać wzorce komunikacyjne;
 7. rozpoznać manipulację;
 8. podtrzymać uwagę odbiorcy;
 9. wyeliminować nawyki, które utrudniają innym odbiór Twojego komunikatu;
 10. uniknąć konfliktu z rozmówcą;
 11. szybciej i skuteczniej rozwiązywać problemy.
* * *

Skuteczna komunikacja to nie tylko tworzenie komunikatów dostosowanych do odbiorców. To także świadoma modulacja głosu, zamierzona gestykulacja oraz aktywne słuchanie.

* * *

Agnieszka Świst-Kamińska – trenerka komunikacji interpersonalnej

Założycielka Szkoły Męskiego i Damskiego Stylu.

***

Absolwentka Londyńskiego Central Saint Martins University of the Arts, Uczelni Nauk Społecznych oraz Szkoły Stylu Moniki Jaruzelskiej.

***

Związana z branżą modową od ponad 10 lat.

***

Prowadzi szkolenia z wizerunku i komunikacji dla firm oraz osób prywatnych. 

*** 

Doradca do spraw wizerunku, STYLE COACH, COOL HUNTER.

*** 

Doświadczona prelegentka. Prowadzi zajęcia na większości uniwersytetów w Polsce. Przez lata pracowała z wiodącymi stacjami TV w kraju (TVN, Polsat, TVP). Tworzyła własną audycję radiową.

* * *

Komunikatywność to jedna z najważniejszych umiejętności miękkich. To coś więcej niż przyjazne usposobienie czy łatwość nawiązywania kontaktów. To umiejętność precyzyjnego formułowania myśli oraz interpretowania słów i zachowań rozmówców.

* * *

Metodyka szkolenia

Nie ma komunikacji bez interakcji. Dlatego prowadzone przeze mnie warsztaty odbywają się w grupach. Uczestnicy uczą się, jak rozpoznawać style komunikacyjne – zaczynając od własnego. Zdobywają wiedzę na temat tego, jak świadomie tworzyć komunikaty, aby osiągać założone cele, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Najważniejszym elementem szkolenia są ćwiczenia, dzięki którym kursanci wiedzą, jak wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Efektywna komunikacja – program szkolenia

 1. Rola nadawcy i odbiorcy w komunikacji
 2. 4 style komunikacji w zespole
 3. Preferowany typ komunikacji a osobowość
 4. Autodiagnoza własnego stylu komunikacji
 1. Co wpływa na budowanie dobrych relacji?
 2. Pierwsze wrażenie – zasada 3 sekund
 3. Komunikacja werbalna i niewerbalna (mowa ciała)
 4. Efekt aureoli
 5. Styl komunikacji
 6. Metody wywierania wpływu
 1. Jak zadawać pytania?
 2. Jak umiejętnie słuchać?
 3. Parafraza jako podstawowa technika komunikacji
 4. Jak radzić sobie z emocjami podczas konfrontacji z drugim człowiekiem?
 1. Dlaczego warto znać swoje mocne i słabe strony?
 2. Jak odkryć swoje mocne strony?
 3. Jak wykorzystać swoje zalety w komunikacji?
 1. Opanowanie stresu podczas rozmowy
 2. Jak rozmawiać z trudnym klientem/petentem, aby uniknąć zaostrzenia konfliktu?
 3. Jak sprostać oczekiwaniom odbiorcy, ale jednocześnie zadbać o własne potrzeby i osiągnąć zamierzone cele?

Zorganizuj szkolenie z efektywnej komunikacji dla swoich pracowników. Prowadzimy zamknięte warsztaty w całej Polsce (m.in. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu).

Współpracujemy z międzynarodowymi korporacjami, firmami z sektora MŚP, a także instytucjami publicznymi.

* * *

Sposób przekazywania informacji ma znaczenie! Liczy się nie tylko to, co mówisz, ale także to, w jaki sposób to robisz. Spójna komunikacja werbalna i niewerbalna to klucz do zdobycia zaufania odbiorcy.

* * *
Wybrane przeprowadzone szkolenia