Akademia edukacyjna

FUNDACJA VCC – KWALIFIKACJE DLA KAŻDEGO – KWALIFIKACJE DLA PRZYSZŁOŚCI!

 

Fundacja VCC od 10 lat prowadzi działania badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia zawodowego oraz transferu wiedzy i innowacji z wykorzystaniem zasobów kapitału intelektualnego.

 

Obserwuje i analizuje dynamicznie zmieniający się rynek pracy oraz badamy zapotrzebowanie pracodawców na określone kwalifikacje. Promuje również koncepcję uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej.

Wynikiem prac Fundacji jest jednolity system kształcenia i potwierdzania kwalifikacji rynkowych – system VCC© (Vocational Competence Certificate), którego jesteśmy właścicielem i operatorem.

 

Fundacja VCC opracowuje i wdraża kwalifikacje rynkowe do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Od 2016 r. włączyliśmy do Systemu 20 kwalifikacji z różnych dziedzin i aktualnie procedujemy kolejne.

 

W swojej działalności Fundacja łączy wieloletnie doświadczenie i nowoczesne technologie tworząc środowiska treningowe VR dla kwalifikacji rynkowych.

Fundacja VCC bada trendy, aby przewidzieć zmiany i dostosować edukację do potrzeb rynku!

 

Więcej o działalności VCC na:

Certyfikaty