Szkolenie z asertywności i komunikacji i z asertywności dla  pracowników administracji i wykładowców na uczelni Angelusa w Wałbrzychu to kolejny projekt, realizowany przez Szkołę Damskiego i Męskiego Stylu.

szkolenie z asertywności i komunikacji z osobami niepełnosprawnymi

Szkolenie z asertywności i komunikacji

Style Coach i Cool Hunter, Agnieszka Świst-Kamińska, po raz kolejny miała przyjemność wcielić się w rolę wykładowczyni. Tym razem poprowadziła Szkolenie z asertywności i komunikacji dla pracowników administracji oraz wykładowców Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Na szkoleniu podjęto tematy związane z komunikacją oraz asertywnością przy kontaktach z osobami niepełnosprawnymi. Agnieszka Świst-Kamińska omówiła podstawowe niepełnosprawności u ludzi oraz jak z nimi postępować, ponieważ każda niepełnosprawność wymaga innej komunikacji. Przykładowo, jeżeli osoba jest głucha, należy wyraźnie mówić, aby zrozumiała, co mamy jej do powiedzenia. Natomiast osobie ślepej trzeba pomóc dotrzeć do celu.

Szkolenie miało na celu poszerzenie wiedzy oraz zdobycie umiejętności komunikacji z osobami niepełnosprawnym. Ponadto założeniem szkolenia była:

 • poprawa jakości obsługi oraz komunikacji z przyszłymi i obecnymi studentami z różnym rodzajem niepełnosprawności,
 • zapoznanie pracowników z tematyką niepełnosprawności,
 • zapoznanie pracowników z potrzebami osób niepełnosprawnych oraz wszelkimi barierami osób z niepełnosprawnością.

Komunikacja

Podczas szkolenia omówiono kwestie związane z komunikacją

 • kim jest osoba niepełnosprawna,
 • rodzaje niepełnosprawności, a także trudności, które z nich wynikają,
 • problemy osób niepełnosprawnych, które wynikają z niedostosowania przestrzeni publicznej,
 • zasady komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, w tym prawidłowa komunikacja z osobą z niepełnosprawnością,
  • ruchową,
  • wzrokową,
  • słuchową,
  • psychiczną.
 • savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych,
 • w jaki sposób pomagać osobom niepełnosprawnym

Asertywność

Asertywność definiowana jest jako umiejętność mówienia „nie”, wyrażania własnego zdania i uczuć, przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla innych osób i bez naruszania prawa.

Szkolenie kompleksowo ujmuje zagadnienia związanie z asertywnością wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Podjęto tematykę związaną z:

 • wyznaczaniem granic,
 • asertywnością – narzędzie radzenia z agresją, presją oraz manipulacją.

szkolenie asertywność komunikacja wałbrzych

Serdecznie dziękujemy za zaufanie oraz możliwość realizacji szkolenia, które dało nam mnóstwo satysfakcji. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, a także do kontaktu. Pragniemy przypomnieć, że nasze oferty są szyte na miarę klienta, dzięki czemu zyskują Państwo wysokiej jakości szkolenia.

szkolenie z asertywności komunikacji