Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu jest realizatorem projektu „Razem, więcej, lepiej”. Szkoła Męskiego Stylu ma przyjemność uczestniczyć w projekcie i prowadzić  szkolenia dla osób bezrobotnych do aktywizacji zawodowej .

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w sferze społecznej i zawodowej z terenu miasta Sosnowca udzielenie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia. Działania, które zaplanowano w ramach projektu, mają kompleksowo doprowadzić do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego.