Szkoła Męskiego Stylu bierze udział w kolejnym nowym projekcie!

Cool hunter i Style Coach, Agnieszka Świst-Kamińska miała przyjemność prowadzić warsztaty kreowania wizerunku dla uczestników projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” realizowane w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zajęcia odbyły się w Nowym Dworze Mazowieckim. Ich celem jest przygotowanie do podjęcia pracy, a także podnieść pewność siebie, która jest niezbędna podczas poszukiwań pracy. Cykl szkoleniowy był podzielony dla Pań i Panów, trwał 6 dni i zakończył się egzaminem przygotowującym uczestników do podjęcia pracy. Podczas warsztatów dla kobiet mówiono m.in. o zasadach higieny osobistej. Została przeprowadzona diagnoza włosów oraz skóry. Uczestniczki mogły skorzystać także z porad związanych z doborem kosmetyków do danego rodzaju ,a także z  zakresu pielęgnacji i koloryzacji, doboru fryzury do kształtu twarzy. Panie zdobyły również wiedzę z zakresu zasad dress code, a także analizy kolorystyczne i doboru fasonu do typu sylwetki. Podobnie jak kobiety, mężczyźni również mieli zajęcia z zasad higieny osobiste, diagnozę skóry, a także diagnozie włosa i analizie kolorystycznej. Ponadto, mówiono o goleniu i pielęgnacji skóry po goleniu. Podczas zajęć omówiono również zagadnienia dotyczące sposobów dobierania stroju m.in. rola dodatków, kolorów, czy dobór fasonu. Prowadzono także warsztaty dotyczące zasad dresss code i ich zastosowania w życiu codziennym i służbowym. Poniżej możecie zobaczyć fotorelację z zajęć.

3 21111