Szkoła Damskiego i Męskiego Stylu, ma przyjemność prowadzić zajęcia w Ośrodku Pomocy Dziennej w Brzegu Dolnym.

Brzeg dolny – Zajęcia w Ośrodku Pomocy Dziennej dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym

Style Coach i Cool Hunter, Agnieszka Świst-Kamińska, prowadzi terapię zajęciową w Ośrodku Pomocy Dziennej w Brzegu Dolnym.  Zajęcia przeznaczone są dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym. Terapia zajęciowa polega na przystosowaniu uczestników do warunków życia w społeczeństwie, a także obejmuje szereg zagadnień związanych z tym aspektem. Cały projekt będziemy realizować przez cztery miesiące. Składa się on z zajęć teoretycznych, a także praktycznymi w postaci ćwiczeń. Tematyka obejmuje takie zagadnienia, jak:

  • wizerunek,
  • higienę,
  • dbanie o siebie,
  • komunikację,
  • okazywanie uczuć oraz emocji.

Wszystkie zagadnienia mają pomóc uczestnikom w przystosowaniu się do warunków społecznych.

Serdecznie dziękujemy za zaufanie i możliwość tworzenia tak ważnego projektu. Poniżej przedstawiamy naszą fotorelację z terapii zajęciowej.

zajęcia w dziennym ośrodku

Zajęcia dla osób upośledzonych umysłowo – dlaczego warto?

Osoby dorosłe z upośledzeniem umysłowym są narażone na wykluczenie społeczne. Czym jest wykluczenie społeczne? To nic innego jak sytuacja, w której członkowie społeczeństwa nie są w stanie normalnie uczestniczyć w różnych aspektach życia społecznego. Dotyczy albo segmentów życia np. pracy lub edukacji, jak i całości życia.

Podczas prowadzonych zajęć, uczestnicy wymieniają się informacjami, jak i emocjami, co pozwala im na budowanie relacji, które są niezwykle istotne w życiu społecznych. Nabyta wiedza i umiejętności podczas terapii zajęciowej, umożliwiają uczestnikom odnalezienie się w życiu społecznych.

Osoby upośledzone umysłowo najczęściej mają ograniczone kontakty społeczne. Ponadto, przebywają w jednorodnym środowisku, co powoduje, że mogą mieć problemy z komunikacją czy też okazywaniem swoich uczuć, emocji. Nasz projekt obejmuje wykłady zarówno z podstaw komunikacji, jak i umiejętności wyrażania tego, co się czuje. Dzięki temu uczestnicy uczą się, w jaki sposób komunikować się z drugą osobą, a także jak wyrażać swoje uczucia.