Agnieszka Świst-Kamińska: Co skłoniło Pana do skorzystania z coachingu?

Andrzej Michalczyk: Do skorzystania z coachingu skłoniły mnie m.in. moje wcześniejsze doświadczenia oraz styczność z coachingiem, gdzie byłem już osobą coachowaną, widziałem zmiany, jakie zaszły w moim życiu dzięki wskazówkom i poradom oraz współpracy z doświadczonym coachem.

-Jak przebiegała praca ze Style Coachem?

-Bardzo pozytywnie ienergetycznie. Współpraca była nacechowana wzajemnym porozumieniem i zrozumieniem oczekiwań oraz potrzeb.

-Czy praca ze Style Coach pomogła Panu w podjęciu odpowiednich decyzji?

-Tak, dzięki pracy ze Style Coachem podjąłem szereg decyzji, które pozytywnie wpłynęły na mój wizerunek, co zauważyły potem osoby z mojego otoczenia, komentując w bardzo pozytywny sposób zmiany, które dzięki poradom Style Coacha wdrożyłem.

-Co uważa Pan za głowną zaletę współpracy ze Style Coachem?

– Doświadczenie Style Coacha oraz bardzo szerokie portfolio zadowolonych Klientów, które osiągnęły sukcesy w życiu zawodowym i nie tylko – to głównie te dwa czynniki przekonały mnie do podjęcia współpracy – mam pewność, że powierzyłem misję odpowiedniej osobie i że mogę być pewien rezultatów naszej współpracy. Główną zaletą jest poprawa jakości życia i zmian nastawiania, wydobycie ukrytego w nas potencjału, dzięki czemu nasz rozwój staje się bardziej naturalny i dynamiczny.

-Czy uważa Pan, że praca ze Style Coachem to ciekawe doświadczenie?

-Zdecydowanie tak. Praca ze Style Coachem jest doświadczeniem niezwykle inspirującym do działania, pozwala wyjść z ram utartych schematów, przełamać stereotypy w myśleniu. Jest też z pewnością ukierunkowana na wypracowanie określonego celu, zatem jest to praca, która zapewnia mierzalne i widoczne efekty, co jest szczególnie istotne dla osób zorientowanych na osiąganie celów poprzez odpowiednie zmiany. Wszystko jest uporządkowane i przemyślane, tworząc spójną całość.

-Czy poleciłby Pan innym pracę ze Style Coachem ?

-Jak najbardziej. Jest to fantastyczne doświadczenie, dzięki któremu osoby, które zdecydowały się na pracę ze Style Coachem, widzą pozytywne zmiany w swoim życiu w sferach wizerunku oraz innych aspektach, co bardzo często prowadzi do kolejnych, pozytywnych zmian w jakości życia, zarówno zawodowego, jak też osobistego. Zdecydowanie polecam ten model współpracy tym, którzy czują głęboką potrzebę zmian, a chcą powierzyć to odpowiedzialne zadanie osobie z odpowiednim doświadczeniem i profesjonalnym podejściem. Praca ze Style Coachem to czas i środki na pewno mądrze zainwestowane.

Dziękuję za rozmowę.

Poniżej możecie zobaczyć efekty sesji zdjęciowej z Panem Andrzejem. Szkoła Męskiego Stylu zajęła się stylizacją, zaś Sylwester Ciszek zdjęciami.

Pan Andrzej 1 Pan Andrzej 2

Za stylizacje do sesji dziękujemy salonowi  Strellson w Galerii Bałtyckiej.

strellson

Sesja zdjęciowa odbyła się w Miejskiej Bibliotece w Gdynii, Filia nr. 10, której również bardzo dziękujemy.

13022178_1233044883390494_9276658_n.png