Szkoła Męskiego Stylu przeprowadziła kolejną spektakularną metamorfozę. Pod skrzydła Agnieszki Świst-Kamińskiej tym razem trafił Michał Ambor.

Style coach inspiruje i motywuję Klienta do działania. Daje możliwość całościowego spojrzenia na swoje życie, zastanowienia się dokąd zmierza, przemyślenia w jakich obszarach najbardziej potrzebuje zmian. Nasz klient poszukiwał „równowagi między życiem prywatnym i zawodowym”. W związku z tym, w toku konsultacji, poruszono dwie najważniejsze kwestie:

-relacje i priorytety zawodowe

-relacje i priorytety życiowe

Agnieszka Świst-Kamińska, jak twierdzi Pan Michał, „posiada niesamowita intuicje i zdolność w dotarciu do sedna problemu swoich rozmówców”, dzięki czemu omówione kwestie pozwoliły na wspólne dojście do sedna problemu i zastanowienia się nad obszarem pracy. Stanowiło to klucz do sukcesu, czyli wprowadzenia pozytywnych zmian zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Oczywiście podczas pracy, style coach zwracała uwagę na to, aby rozwiązanie problemu było zgodne nie tylko z systemem wartości coacha, ale również z systemem wartości Klienta. To klient  ma decydować nad czym chce pracować.

Poruszone kwestie pozwoliły klientowi wybrać priorytety zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Dzięki temu Pan Michal mógł stwierdzić „to jest ważne, to się naprawdę liczy”. Ponadto dzięki lepszemu poznaniu siebie i swoich zasobów, Klient otwiera się na nowe możliwości. Agnieszka Świst-Kamińska przekazała swojemu klientowi konkretne rekomendacje działań, stworzyła długoterminową strategię działań zawodowych oraz narzędzie do mierzenia skuteczności działań. Wspólnie ustalono, aby Pan Michał skupił się na rozwoju własnego biznesu, podał realne oczekiwania w stosunku do wspólników i przyszłości relacji z nimi oraz wybrał styl pracy i konfiguracji pracy z naciskiem na pracę indywidualną. Oprócz poprawy sytuacji biznesowej, Agnieszka Świst-Kamińska pomogła także w relacjach osobistych: „Praca z Agnieszką uzdrowiła moje relacje w życiu prywatnym i pozwoliła na określenie jasnych oczekiwań w relacjach z bliskimi  po przez równowagę „brania i dawania” – stwierdza Pan Michał. Poprawienie relacji było efektem uniknięcia konfliktów poprzez ustalenia określonych, realnych ram obowiązków syna wobec matki. Relacje z partnerką zostały naprawione dzięki odpowiedniemu doborowi wartości i uporządkowania zadań partnerów w życiu codziennym.

Zadowolony klient twierdzi, że praca z Agnieszką Świst-Kamińską to proces, który „Przede wszystkim pomógł mi realnie spojrzeć na życie i moment w którym się znajduje oraz pozwolił mi realistycznie ocenić sytuację zawodową i prywatną w momencie, kiedy miałem problem z wyborem ścieżki dalszego rozwoju”.

Szkoła Męskiego Stylu życzy samych sukcesów Panu Michałowi, zarówno w  życiu zawodowym jak i prywatnym. Trzymamy mocno kciuki, aby wszelkie plany i cele zostały osiągnięte.