Z radością informujemy, że Szkoła Męskiego Stylu Agnieszki Świst-Kamińskiej została przyjęta do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Wyróżnienie to zapewnia Szkole Męskiego Stylu wysokie miejsce w rankingu najlepszych firm szkoleniowych i stanowi o wartości przekazywanej wiedzy.