Szkoła Męskiego Stylu Agnieszki Świst Kamińskiej ma za zadanie zaspokajać potrzebę wiedzy o produktach luksusowych, poszerzać horyzonty, rozbudzać zainteresowania mężczyzn w zakresie dobrego stylu, smaku i sztuki życia.

Misją Szkoły Męskiego Stylu Agnieszki Świst Kamińskiej jest podniesienie poziomu wiedzy na temat etykiety biznesowej i umiejętności jej zastosowania w praktyce, a także zwielokrotnianiem kontaktów biznesowych na terenie kraju oraz poza jego granicami.

Szkoła Męskiego Stylu Agnieszki Świst Kamińskiej ma na celu zapoznanie polskich biznesmenów z zagranicznymi rynkami oraz biznesmenów zagranicznych z polskim potencjałem gospodarczym.