<3 UWAGA !! KONKURS!! <3
Do wygrania piękna sukienka ze zdjęcia. Co należy zrobić?
2.Polubić Sandicious
3.W komentarzu wpisać rozmiar, który nosisz 🙂
 
REGULAMIN:
Organizatorem jest Szkoła Damskiego i Męskiego Stylu
Nagroda w konkursie to sukienka widoczna na zdjęciu konkursowym.
Konkurs trwa od 26.11.2018 do 01.12.2018 r.do godz. 23:59 – odbywa się na Facebooku oraz blogu Szkoły Damskiego i Męskiego Stylu
W konkursie mogą wziąć udział tylko publiczni obserwatorzy Szkoła Damskiego i Męskiego Stylu i Sandicious.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do siedmiu dni po zakończeniu konkursu.
Wysyłka tylko na terenie Polski.
Jedna osoba może zostawić tylko jedno zgłoszenie!!!
 
Rozdanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 roku Nr 4 poz. 27 z późniejszymi zmianami).
W przypadku niezgłoszenia się po nagrodę w ciągu 7 dni od publikacji wyników wybieram kolejną osobę.
 
Klauzula RODO
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) zwane w dalszej części jako „RODO”, informuje, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest właściciel Szkoły Damskiego i Męskiego Stylu,Agnieszka Świst-Kamińska e-mail: redakcja@szkolameskiegostylu.pl
2. Dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, f, g, RODO.
3. Czas przechowywania danych osobowych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one archiwizowane bądź usuwane.
4. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli zdaniem Pana/Pani przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora danych osobowych.
Wycofanie udzielonej zgody można także wykonać poprzez przesłanie maila na adres redakcja@szkolameskiegostylu.pl