Zima to okres wzmożonej pracy służb odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury lotniska. Każdego dnia sztab specjalistów wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt dba o należyty stan pasów startowych, płyty lotniska i bezpieczeństwo tysięcy pasażerów.

Na początku października w Nowym Dworze Mazowieckim odbyła się Ogólnopolska Konferencja Lotniskowa „Akcja Zima 2014”. Podczas trzydniowych prelekcji zorganizowanych przez Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin oraz gdańską firmą Integra poruszono wiele istotnych kwestii dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa lotniskowego w okresie zimowym.

Przed trzy dni przedstawiciele rządowych instytucji, eksperci do spraw bezpieczeństwa lotniskowego, producenci i dostawcy specjalistycznego sprzętu oraz przedstawiciele wszystkich cywilnych lotnisk w Polsce dyskutowali o działaniach mających przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na lotniskach.5

Prelegenci Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych skupili się na problematyce utrzymania nawierzchni lotniskowych w trudnych warunkach pogodowych. Jednym z wiodących tematów konferencji był skład surowcowy pasa startowego – niezwykle istotnego elementu lotniska, który zapewnia pasażerom bezpieczny start i lądowanie.

Poza panelami dyskusyjnymi uczestnicy konferencji wzięli udział w prezentacji sprzętu do utrzymania infrastruktury lotniska. Spore zainteresowanie wywołał pokaz odśnieżarek lotniskowych, a także mistrz świata w kickboxingu Przemysław Saleta, który korzystając z okazji postanowił sprawdzić się w roli kierowcy jednej z maszyn.

4

Ogólnopolska Konferencja Lotniskowa „Akcja Zima 2014” okazała się dużym sukcesem. Wysoka frekwencja i towarzyszące prelekcjom atrakcje umożliwiły nie tylko wymianę cennych doświadczeń, ale także przyczyniły się do zacieśnienia współpracy pomiędzy specjalistami, a portami lotniczymi.

Mam nadzieję, że tegoroczna zima nie spowoduje wstrzymania ruchu na lotniskach. Wierzę, że polskie porty lotnicze są wyposażone w odpowiedni sprzęt, który pozwoli stawić czoła zimowej aurze. Jestem przekonany, że specjaliści pracujący na lotniskach, dysponują wiedzą i doświadczeniem umożliwiającym sprawne zarządzanie infrastrukturą lotniskową.